Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych jest AGATA DZIUBAŁKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AGAMIX PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRCZO – HANDLOWE AGATA DZIUBAŁKA, ul. Rydzyńska 24 G, 64-125 Poniec.
2. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w firmie AGAMIX można kontaktować się bezpośrednio z administratorem drogą mailową na adres: agamixagata-dziubalka@wp.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
• wywiązania się z postanowień umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
• realizacji usługi zgodnie z wyrażoną zgodą w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 14-20 RODO)
7. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – dobrowolne.
10. Dane osobowe nie są profilowane, ani nie stosuje się wobec nich zautomatyzowanego przetwarzania.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 • Adres

  Agata Dziubałka
  Przedsiębiorstwo Przetwórczo-Handlowe
  Rydzyńska 24G,
  64-125 Poniec
  NIP (EU VAT) PL 697-200-99-77
  Polska
 • wizyty na stronie

  • 38
  • 80 053